Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Co to jest faktoring i na czym właściwie polega

27 sierpnia 2021 co to jest faktoring


Jeśli szukasz kompleksowych pakietów usług do swojej firmy i potrzebujesz specjalistów, którzy pomogą Ci w przypadku egzekwowania płatności od dłużników koniecznie musisz dowiedzieć się czym jest faktoring.

Co to jest faktoring?

Z definicji wynika, że faktoring jest to usługa finansowa, która polega na wykupieniu przez firmę faktoringową od danego przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Aby doszło do ich wykupienia, muszą być one nieprzeterminowane. Faktoring jest to opcja krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli takich, które odraczają terminy płatności swoim klientom.

Faktoring jest czymś więcej, ponieważ świadczy także kompleksowe pakiety usług takich jak np.: prowadzenie kont rozliczeniowych, monitorowanie płatności oraz ich egzekwowanie, oraz przejęcie ryzyka w przypadku niewypłacalności klienta.

Na jakie rodzaje dzielimy faktoring?

Faktoring pełny inaczej nazywany faktoringiem bez regresu zakłada przejęcie przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności klientów, którzy zostali objęci umową faktoringu. Faktor może sam ubezpieczyć należności bądź skorzystać z istniejącej polisy. W każdym z tych przypadków klient takiej firmy podpisujący umowę faktoringu bez regresu pozbywa się ryzyka związanego z brakiem zapłaty przez kontrahentów za towar bądź usługę, która została wykonana.

Faktoring niepełny inaczej nazywany faktoringiem z regresem zakłada wykup tych należności bez przejęcia na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahentów osoby podpisującej umowy o faktoring niepełny. W takim przypadku klient wciąż jest odpowiedzialny za to, czy jego kontrahenci są wypłacalni. W przypadku, gdy kontrahent nie dokonał płatności w wyznaczonym terminie, który został uregulowany w umowie faktoringu, klient musi zwrócić firmie faktoringowej kwotę zaliczki, która została wypłacona przy wykupie należności.

Faktoring odwrotny polega na tym, że klient wskazuje firmie faktoringowej
kontrahentów, od których kupuje produkty lub usługi. Kontrahenci Ci będą mogli korzystać z takiego finansowania swojej firmy. W tym rodzaju faktoringu osoby dostarczające produkty bądź usługi do klienta dostają od firmy faktoringowej należne im środki wtedy, gdy klient przedstawi jej fakturę i wypełnił wszystkie warunki z zamówienia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może zamówić produkty lub usługi i nie płacić za nie od razu.

Rzecz jasna, jeśli chodzi o faktoring odwrotny to po stronie klienta leży obowiązek ponoszenia kosztów, w których skład wchodzą odsetki z tytułu finansowania oraz opłata za obsługę administracyjną. Dlatego w tym przypadku firma faktoringowa nie ocenia sytuacji finansowej dostawcy, za to sprawdza płynność finansową klienta.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Faktoring pełny, czyli ten bez regresu jest odpowiednim rozwiązaniem, gdy dana firma posiada wykupioną polisę obejmującą należności handlowe w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Dzięki temu, że klient
przeniesie na firmę faktoringową obowiązek monitorowania płatności, zaoszczędzi swój cenny czas. Dodatkowo podpisując umowę na faktoring pełny, klient uzyska pełen pakiet usług takich jak np.: windykację przeterminowanych należności, finansowanie, czy administrowanie.

Faktoring niepełny, czyli ten z regresem warto wybrać, gdy od lat współpracujemy ze stałymi i zaufanymi kontrahentami. Faktoring niepełny jest jedną z najczęściej wybieranych rodzajów faktoringu. Dzięki takiemu rodzajowi faktoringu firma faktoringowa wspomaga swojego klienta, mimo że nie przejmuje odpowiedzialności za ryzyko niewypłacalność kontrahentów. Faktor pomaga swojemu klientowi poprzez windykację (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Faktoring bez regresu zmniejsza także formalności czy koszty związane z faktoringiem pełnym.

Faktoring odwrotny warto wybrać, gdy klient ma wielu dostawców, a faktury wystawiane przez jego firmę mają krótki termin płatności. Jeśli kontrahent wymaga zapłaty gotówką, również warto wybrać faktoring odwrotny.

Korzyści płynące z faktoringu?

Dzięki faktoringowi dla firmy klient może zaoszczędzić czas, a także znacznie ułatwić sobie zarządzanie należnościami. Dzięki faktoringowi nie tylko finansujemy działalność firmy, lecz także poprawiamy proces zarządzania należnościami w firmie.

Firma faktoringowa zdejmuje z klienta obowiązek prowadzenia rozliczeń z kontrahentami, którzy mają opóźnienia w spłacie należności. Faktor ma za zadanie również monitorowanie spłat zadłużeń oraz pobiera należności. Firma faktoringowa ma odpowiednie doświadczenie i możliwości, jeśli chodzi o działania windykacyjne, dzięki czemu jest ona bardziej skuteczna.

Firma faktoringowa zajmuje się także sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności zasłużonych kontrahentów oraz sprawdza, czy płatności dokonywane są w ustalonym terminie. Wszystko jest potwierdzone w raportach, które mają za zadanie pomóc klientowi w prawidłowym zarządzaniem.

Czym kierować się przy wyborze firmy faktoringowej?

Wybierając firmę faktoringową, warto kierować się nie tylko ofertą, jaką proponuje dana firma, ale także zweryfikować ją pod względem doświadczenia i skuteczności. Jeśli firma spełnia wszystkie wymagania klienta, można podpisać z nią umowę.

Redakcja eplock.pl

"Eplock" to dynamiczna redakcja internetowa, która zajmuje się szerokim spektrum tematów związanych z biznesem, domem, motoryzacją, urodą, zdrowiem i lifestylem. Ich zespół redakcyjny skupia się na dostarczaniu czytelnikom inspirujących artykułów, praktycznych porad oraz aktualnych informacji na tematy związane z prowadzeniem biznesu, aranżacją wnętrz, nowościami ze świata motoryzacji, pielęgnacją urody, zdrowym stylem życia oraz modą. Celem redakcji "Eplock" jest nie tylko dostarczanie interesujących treści, ale także inspirowanie czytelników do podejmowania pozytywnych zmian w swoim życiu, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Podstawy na temat łożysk kół
Objawy awarii układu hamulcowego
nietypowe etf-y

Jesteś zainteresowany reklamą?