Rejestracja i logowanie
Ciekawe miejsca
Budynek rządcówki - miejsce urodzin gen. broni Władysława Andersa
Budynek rządcówki - miejsce urodzin gen. broni Władysława Andersa
W krośniewickiej rządcówce 11 sierpnia 1892 r. przyszedł na świat Władysław Anders, późniejszy legendarny dowódca 2. Korpusu Wojska Polskiego, zwycięzca spod Monte Cassino. Jego ojciec, Albert Anders, pełnił wówczas funkcję administratora majątku właściciela krośniewickich dóbr, Konstantego Rembielińskiego. W XIX-wiecznym neoklasycystycznym dworku, powszechnie nazywanym "Andersówką", dziś mieszczą się mieszkania lokatorskie. W jednym z pomieszczeń planuje się utworzenie izby pamięci poświęconej wybitnemu mieszkańcowi dawnej rządcówki, na razie jednak atrakcją jest tylko pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę budynku przypomina o krośniewickich korzeniach gen. Władysława Andersa.
Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego z 1814 roku
Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego z 1814 roku
W zachodniej części krośniewickiego parku znajduje się najstarszy w Polsce monument wzniesiony ku czci księcia Józefa Poniatowskiego. Jest nim obelisk ufundowany w 1814 roku przez Rajmunda Rembielińskiego (1775-1841).
Zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich
Zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich
Na zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich w Krośniewicach (gmina w miejscu, powiat kutnowski) składają się: neobarokowy, piętrowy pałac niegdyś zwieńczony mansardowym dachem, tzw. kordegarda, pawilon pałacowy oraz park z 1. połowy XIX w., o powierzchni 17 hektarów.
Zespół Młyna motorowego w Kutnie
Zespół Młyna motorowego w Kutnie
Na zespół młyna motorowego w Kutnie składają się: sam młyn, budynek gospodarczy oraz dom młynarza. Zespół młyna w Kutnie pochodzi z XX stulecia. Obiekt ten wpisano do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
<-- -->