Rejestracja i logowanie
Ciekawe miejsca
Synagoga w Krośniewicach
Synagoga w Krośniewicach
Synagoga znajdująca się w Krośniewicach przy ulicy Kutnowskiej 16, dawnej Warszawskiej. Synagoga została zbudowana w około 1841 roku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny budynek został przebudowany na potrzeby kina, następnie stał opuszczony, zaś od 2004 roku służy jako zakład pogrzebowy.
Kościół w stylu neogotyckim, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Kościół w stylu neogotyckim, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie
Administracja: 95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2, tel./fax: (0-42) 716 59 94 NaboĹźeństwa: niedziele i Ĺ›więta- godz. 11.30, wyjątki : godz. 12:30 Studium Pisma Świętego: czyli "godzina biblijna" - Ĺ›rody - g.17:00 Klub Dobrej Nowiny dla dzieci: kaĹźda sobota g.10.30 i 15.00 Spotkania młodzieĹźy: III sobota m-ca - g.17.00 tel./fax: (0-24) 254 38 76, tel.: 254 01 07 e-mail: ampilch@ptew.org.pl NIP: 775-11-17-108 REGON: 610278921 Murowany kościół ewangelicko - augsburski w Kutnie został wzniesiony w 1881 r. w miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej wzniesionej dokładnie pół wieku wcześniej. Świątynię tą wybudowano na planie prostokąta, z trójkondygnacyjną wieżą od frontu, wysuniętą nieznacznie przed fasadę oraz węższą absydą zamkniętą pięciobocznie. Nawę przykrywa dach dwuspadowy, absydę wielospadowy o pięciu połaciach, wieżę natomiast wieńczy ostrosłupowy hełm i trójkątne szczyty. Wszystkie dachy są kryte blachą.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest chrześcijańską wspólnotą religijną typu protestanckiego. Nazwa Kościośa podkreśla trzy elementy religijno - ideowe: po pierwsze - słowo "Kościół" wskazuje na eklezjalny charakter wspólnoty wyznaniowej, po drugie - słowo "Adwentyści" (od łacińskiego wyrazu "adventus" - przyjście) wskazuje na ewangeliczną wiarą w powtórne i chwalebne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, czyli drugi adwent, i po trzecie - słowo "Dnia Siódmego" wskazuje na poszanowanie biblijnego Dekalogu oraz świątowanie siódmego dnia tygodnia, czyli chrześcijańskiej soboty.
<-- -->