Rejestracja i logowanie
Ciekawe miejsca
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie jest biblioteką otwartą dla całego społeczeństwa Kutna i powiatu. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Pełni funkcję głównego ośrodka informacji naukowej i turystycznej o mieście i powiecie. Promuje i upowszechnia polską literaturę współczesną, sztukę oraz wiedzę o regionie. Zbiory biblioteczne liczą ponad 198.000 jednostek inwentarzowych i posiadają charakter uniwersalny.
Żychliński Dom Kultury
Żychliński Dom Kultury
Kutnowski Dom Kultury
Kutnowski Dom Kultury
Klub Zazamcze
Klub Zazamcze
<-- -->