Rejestracja i logowanie
Konfrontacje Historyczne - "Tezy, które wstrząsnęły Kościołem"
Konfrontacje Historyczne -

Muzeum Mazowieckie w Płocku w dniu 27 września 2017 roku, o godz. 17.00 organizuje spotkanie z cyklu Konfrontacje Historyczne - „Tezy, które wstrząsnęły Kościołem”.

W tym roku przypada pięćsetna rocznica początku Reformacji. Przypomnijmy, iż 31 października 1517 roku Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, wzywając do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów, co dało początek nowemu ruchowi religijno-społecznemu.

Podczas spotkania wystąpią:

Jan Mironczuk – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, członek Rady Naukowej Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Specjalizuje się w temacie mniejszości religijnych.

Jerzy Sojka – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii w zakresie teologii systematycznej. Wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się teologia luterańska Reformacji XVI wieku i jej współczesna recepcja i interpretacja.

Miejsce: Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8 w Płocku

<-- -->