Rejestracja i logowanie
Ciekawe miejsca
Cmenatz Miejski - Kuczków
Cmenatz Miejski - Kuczków
Nowy cmentarz miejski
Cmentarz Łąkoszyn
Cmentarz Łąkoszyn
Cmentarz miejski w dzielnicy Łąkoszyn
Cmentarz Miejski
Cmentarz Miejski
Stary cmentarz miejski
Cmentarz żydowski w Kutnie
Cmentarz żydowski w Kutnie
Stary cmentarz Żydowski zwany przez mieszkańców "Kirholem" znajduje się przy ulicy Spokojnej. Został otwarty w 1793 roku. Ma powierzchnię 2.8 hektara. Otaczają go resztki ogrodzenia. Na cmentarzu przetrwały do dzisiaj tylko fragmenty porozbijanych macew. Stoją tu również tablice upamiętniające cmentarz. Widnieją na nich napisy po hebrajsku i polsku, mówiącę iż "Jest to miejsce spoczynku żydów kutnowskich, osiadłych w mieście od początku XV wieku. Cmentarz zlokalizowany na pagórku powstał w 1793 r. Żydzi byli tu chowani do marca 1943 r. Prosimy o zachowanie powagi". Kilkadziesiąt nagrobków uratowanych z tego właśnie cmentarza przechowywanych jest w miejscowym Muzeum Miasta Kutna.
<-- -->