Rejestracja i logowanie

Jest kasa na drogi ma Mazowszu. Ile trafi do powiatu płockiego?

Region 19-09-2017 Autor: ToP
0
Jest kasa na drogi ma Mazowszu. Ile trafi do powiatu płockiego?

Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił przeznaczyć 100 milionów złotych na budowę dróg powiatowych. To największe od lat wsparcie na budowę dróg powiatowych. 

Lokalne samorządy liczyć mogą na dofinansowanie sięgające 60 procent kwalifikowanych kosztów inwestycji. Nie może to być jednak więcej niż 4,2 mln zł. Pierwszy nabór wniosków ruszyć ma 1 października. 

– Mazowsze potrzebuje bezpiecznych i komfortowych dróg – mówi marszałek Adam Struzik. – Tego typu inwestycje to duże wyzwanie dla samorządów. Dlatego chcemy im w tym pomóc. 

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w województwie mazowieckim jest niemal 14 tysięcy kilometrów dróg powiatowych, co stanowi prawie 38 procent dróg. Ich znaczenie jest nie do przecenienia głównie dla ludzi, którzy dojeżdżają każdego dnia do szkoły lub do pracy.


– Inwestycje drogowe to jeden z priorytetów samorządu województwa mazowieckiego. Wspieramy takie projekty środkami własnymi i unijnymi. Liczymy, że dzięki wygospodarowanym z budżetu Mazowsza środkom na drogi powiatowe nasze codzienne dojazdy będą komfortowe, a w regionie zwiększy się liczba inwestycji – mówi Rafał Rajkowski, członek zarządu mazowieckiego.

 

Beneficjentami konkursu będącego elementem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” są powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), realizujące projekty w partnerstwie z innymi samorządami. 

– Wszyscy korzystamy z dróg. Warto więc zadbać, by były one w dobrym stanie. By nasza podróż była nie tylko szybka, ale i bezpieczna. To jednak kosztowne inwestycje, dlatego pomagamy samorządom w ich realizacji – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Samorząd województwa mazowieckiego zamierza podzielić przeznaczone na drogi powiatowe 100 milionów na dwie transze. Pierwsza z nich ma obejmować lata 2017-2018, druga zaś lata 2018–2019. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę i przebudowę tych dróg powiatowych, które mają istotne znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ich ciągach. 

– Konkurs obejmie przedsięwzięcia, które będą przyczyniały się przede wszystkim do wzrostu miejsc pracy, a także zwiększenia inwestycji na Mazowszu – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM. – Jeszcze w tym roku chcemy ocenić wnioski i podpisać umowy z beneficjentami, aby można było rozpocząć inwestycje. Co ważne, pierwsze środki trafią do zainteresowanych już 10 dni po podpisaniu umowy. Pozwoli to na szybką i sprawną realizację inwestycji.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->