Rejestracja i logowanie

Polskie art déco- konferencja w Płocku

Kultura 19-10-2017 Autor: oprac. anb Foto: archiwum Muzeum Mazowieckie w Płocku
0
Polskie art déco- konferencja w Płocku

Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj zaprasza na VII Ogólnopolską sesję naukową

Konferencja odbędzie się w dniach 23- 24 października w Muzeum Żydów Mazowieckich przy ul. Kwiatka 7. Udział w sesji zgłosiło ponad 20 pracowników naukowych. Tematem tegorocznej konferencji będzie malarstwo i grafika. Prelegenci przedstawią zagadnienia związane z sylwetkami takich artystów jak: Antoni Michalak, Wojciech Jastrzębowski, Karol Hiller, Wacław Dobrowolski, Bolesław Nawrocki, Józef Kidoń, Apolinary Sperski, Witold Chomicz, czy Zofia Stryjeńska.

Art Déco to jeden najbarwniejszych stylów w sztuce XX wieku, który do dziś inspiruje współczesnych twórców, a Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada w swoich zbiorach imponującą kolekcję przedmiotów reprezentujących ten kierunek, są to min. meble, tkaniny artystyczne, obrazy, szkła, ceramiki, stroje oraz biżuteria. Zgromadzone przedmioty reprezentują wysoko cenione na świecie polskie pomysły i projekty z lat 20. oraz 30.

Szczegółowy program konferencji:

23.10.2017 (poniedziałek)

11:00 | Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Powitanie gości


Część I Obrady prowadzi prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski 


11:15 | prof. dr hab. Anna Sieradzka (Uniwersytet Warszawski) Czy istniało malarstwo w stylu art déco? 
11:40 | mgr Anna Krawczyk (Muzeum Narodowe w Warszawie ) 
Malarstwo Antoniego Michalaka w kręgu inspiracji art déco 
12:05 | dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku) Wcielenia art déco a koincydencje stylów. Rozważania komparatysty 
12.30-12:50 | przerwa

Część II Obrady prowadzi prof. dr hab. Anna Sieradzka

12:50 | mgr Joanna Kania (Muzeum ASP w Warszawie) Ewolucja języka grafiki Wojciecha Jastrzębowskiego 
13:15 | dr Maria Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) Motywy art déco w grafice studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w dwudziestoleciu międzywojennym 
13:40 | dr Łukasz Grzejszczak (Politechnika Łódzka) Łódzkie ekslibrisy Karola Hillera. Między tradycją a nowoczesną formą
14:05 | mgr Julia Niewiarowska-Kulesza (Uniwersytet Łódzki)
Portreciści łódzcy okresu art déco. Wacław Dobrowolski, Bolesław Nawrocki, Józef Kidoń i Apolinary Sperski
14:20 | dr Joanna Wojciechowska-Kucięba (Stowarzyszenie Historyków Sztuki O.
Lublin)
Witold Chomicz i jego lubliniana. Grafiki i plakaty w stylu art déco 
14.30-15.45 | przerwa

Część III Obrady prowadzi dr Anna Kostrzyńska-Miłosz

15:45 | Agnieszka Żuber (Uniwersytet Warszawski) Ikonografia cyklu grafik Bożki słowiańskie Zofii Stryjeńskiej na podstawie notatek 
artystki 
16:10 | dr Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Art déco w grafice artystycznej członkiń grupy Fresk 
16:35 | mgr Izabela Mościcka (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Motywy religijne i baśniowe w twórczości artystek graficzek oraz wpływ art déco na ich prace 
17:00 | mgr Izabella Powalska Wobec nowoczesności. Nowa ikonografia w grafice dwudziestolecia międzywojennego 
17:25 | mgr Maria Brodzka-Bestry (Zamek Królewski w Warszawie) Zofia Stryjeńska: nie wstanę, póki tych plansz Bogów nie skończę 
17.50-18.30 | dyskusja i podsumowanie

24.10.2017 (wtorek)


Część IV Obrady prowadzi prof. dr hab. Anna Sieradzka


09:30 | dr Katarzyna Nowakowska-Sito (Muzeum Historii Polski) Sztuka i moda: zapomniana twórczość Janiny Dłuskiej 
09:55 | mgr Agnieszka Kasprzak (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) Stefan Norblin – działalność ilustratorska warszawskiego portrecisty 
10:20 | mgr Piotr Kułak (Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego) Stylistyka art déco w rysunkach Jerzego Zaruby 
10:55 | dr Michał Burdziński (Muzeum Mazowieckie w Płocku) Wizualia z nutką art déco. Przegląd prasy 
11:10 | mgr Monika Chudzikowska, Mgr Katarzyna Wodarska-Ogidel (Muzeum Teatralne w Warszawie) Władysław Dunin Marcinkiewicz i jego współpraca z teatrami wileńskimi 
11.30-11.50 | przerwa
Część V Obrady prowadzi dr Anna Kostrzyńska-Miłosz
11:50 | dr Karolina Stanilewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) Maria Ritter i jej dążenie do dekoracyjności 
12:15 | mgr Maria Dłutek (Instytut Sztuki PAN)
Marian Sigmund – wspomnienia i prezenty 12.30-13.00 | dyskusja i podsumowanie sesji

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->