Rejestracja i logowanie

Zmiana zasad umieszczania reklam w Płocku. I ogrodzeń

Wydarzenia 13-02-2018 Autor: mg
0

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tego rodzaju konstrukcje w Płocku.

Przypomnijmy, że chodzi o tzw. uchwałę krajobrazową, która ma za zadanie doprecyzować gdzie i za jaką cenę można zlokalizować np. billboardy. 

- Największe zróżnicowanie będzie dotyczyło reklam wolno stojących - zapowiada Michał Balski, kierownik referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta.

Ustalenie zasad zamieszczania reklam w mieście jest bardzo ważne ze względów estetycznych. Do budżetu miasta wpłyną z tego źródła dodatkowe niemałe pieniądze, ponieważ pojawi się opłata reklamowa. Zgodnie z ustawą ma być zryczałtowana. Opłata będzie się składała z dwóch części: pierwsza maks. Do 2,50 zł dziennie za obiekt reklamowy i druga, zależna od jego wielkości, wyniesie do 0,20 zł za metr powierzchni dziennie. Przestrzeganie uchwały ma być wzmocnione karami za umieszczanie ogłoszeń niezgodnie z ustalonymi zasadami . Ich wysokość sięgnie czterdziestokrotności wysokości części zmiennej stawki uchwalonej przez radnych.

Projekt uchwały jest wyłożony do publicznego wglądu od dnia 12 lutego do 9 marca 2018 roku w Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 do 17.00 oraz w piątki od 9.00 do 14.30.

Projekt uchwały jest też dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.

Szczegółowe informacje na temat znajdujących się w projekcie uchwały ustaleń będą udzielane w okresie wyłożenia pod numerem telefonu 24 367-17-68 oraz 24 367-14-53.

Dyskusja publiczna nad proponowanymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się we wtorek 6 marca 2018 roku o godzinie 17:30 w auli płockiego ratusza.

- W czasie spotkania przedstawimy cel wprowadzenia uchwały i proponowane zmiany. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawienia swoich uwag, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Każda zostanie rozpatrzona - mówi kierownik Balski.

Urząd miasta chciałby przedstawić uchwałę radnym jeszcze przed wakacjami, jednak urzędnicy podkreślają, że w przypadku zgłoszenia dużej liczby uwag, może to być trudne. 

 

 

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->