Rejestracja i logowanie

Nie wziął udziału w referendum, bo... trzy dni stał w kolejce po pralkę. Debata o zmianach w Konstytucji

Wydarzenia 12-01-2018 Autor: Magda Grodecka
0

Wielu mieszkańców Płocka i regionu przyszło na debatę z ministrem Pawłem Muchą, dotyczącą projektowanych zmian w Konstytucji RP.

- Jesteśmy w toku konsultacji przed referendum. Chcemy, aby Polacy określili zmiany w Konstytucji RP. Odbyliśmy już kilkanaście spotkań, które mają formę otwartej dyskusji – mówił na krótkim spotkaniu z dziennikarzami przed debatą Paweł Mucha, minister w kancelarii prezydenta RP.

Przedstawiciel Andrzeja Dudy poinformował, że rok 2018 będzie rokiem debaty o Konstytucji. W planach jest dwudniowe referendum, które miałoby się odbyć 10-11 listopada. Przewidzianych jest 10 pytań. Prezydent RP zamierza zapytać społeczeństwo, czy chce zmian w Konstytucji, a jeśli tak, to jakie szczegółowe kwestie powinny się w niej znaleźć w wyniku modyfikacji. Zapewniał, że pytania będą sformułowane jasno i zrozumiale dla wszystkich. Będą nad tym pracowali m.in. socjologowie.

W czasie spotkania na temat zmian w Konstytucji prof. Dudek przyznał się, że w referendum w roku 1987 nie wziął udziału, ponieważ pytania zostały tak sformułowane, że ważniejsze było dla niego kupienie pralki, po którą stał w kolejce trzy dni, jako młody mąż.

W konsultacjach w Płocku wziął udział konstytucjonalista, prof. Dariusz Dudek z KUL-u. Profesor zwrócił uwagę na fakt, że polska Konstytucja została uchwalona przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej i chociażby zapisy dotyczące takiej współpracy nie zostały w niej ujęte.

Minister Mucha mówił o dużym stopniu ogólności obecnych artykułów zawartych w najważniejszym dokumencie.

- Również nie zabezpieczono w niej wieku emerytalnego – zaznaczał.

Podobne argumenty padały w czasie debaty z mieszkańcami Płocka i powiatu. Dodatkowo zwracano uwagę jeszcze na inne kwestie.

- Konstytucja powinna być tak napisana, że każdy powinien ją móc przeczytać i zrozumieć. Dzisiaj, aby ją zrozumieć, trzeba być prawnikiem. W ponad 150 artykułach Konstytucja odsyła do ustaw – mówił Paweł Mucha. – Obecnie Konstytucja pozwala na to, aby na samorządy nakładać dodatkowe zadania bez zapewnienia im środków na ich realizację – podawał kolejny przykład na potrzebę zmian. – Jeżeli będzie wola powszechna zmiany Konstytucji, to ok. roku 2021 mogłaby nastąpić jej zmiana – informował minister.

Dodatkowe argumenty na konieczność zmian w Konstytucji przytaczał prof. Dariusz Dudek.

- Konstytucja nie nadąża za zmianami, jest anachroniczna – mówił. – Jeśli pojawi się problem, to Trybunał Konstytucyjny nie znajdzie w niej rozwiązania – przekonywał konstytucjonalista.

Podkreślał również konieczność uproszczenia zapisów w dokumencie, tak, aby każdy był w stanie je zrozumieć.

- Konstytucja nie jest pisana przez prawników dla prawników, ale dla obywateli – akcentowano na spotkaniu.

Uczestniczący w debacie mieszkańcy Płocka i powiatu zadawali pytania i zgłaszali swoje propozycje zmian. Poruszane kwestie były niezwykle różnorodne. Dotyczyły m.in. spraw środowisk wiejskich, użytkowania wieczystego, dochodzenia do stanowiska sędziego, bezpieczeństwa energetycznego czy wprowadzenia euro. Pojawiła się także propozycja organizowania spotkań edukacyjnych dotyczących Konstytucji.

W trakcie spotkania, zarówno minister Paweł Mucha jak prof. Dariusz Dudek, podnosili kwestię podniesienia kompetencji prezydenta np. poprzez nadanie mu prawa do ogłaszania referendum w sprawach szczególnej wagi. Zabrał też głos organizator spotkania senator Marek Martynowski.

- Marzy mi się coś takiego, jak w Szwajcarii. Tam było około trzystu referendów. A u nas jedynie sześć – mówił.

W trakcie spotkania, uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety konsultacyjne z pytaniami o to, co należałoby zmienić i w jakim zakresie w Konstytucji RP.

Informacje na temat projektu zmian Konstytucji RP można znaleźć na stronie www.wspólnieokonstytucji.pl . Swoje propozycje zmian można wysyłać do kancelarii prezydenta RP na adres referendumkonsultacyjne@prezydent.pl.

 

 

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->