Rejestracja i logowanie

Kasa na renowację mazowieckich zabytków

Wydarzenia 13-02-2018 Autor: ToP
1
Kasa na renowację mazowieckich zabytków

Nawet 200 tysięcy złotych może wynieść dotacja na renowację obiektów wpisanych na listę mazowieckich zabytków. Łączna wysokość przeznaczonej na ten cel dotacji wynosi 5 milionów złotych. Wnioski składać można do końca lutego.

W województwie mazowieckim nie brak urokliwych zabytków architektury. Są wśród nich zarówno kapliczki przydrożne, ale i monumentalne świątynie. Są też zamki, dworki i pałace. Wiele z nich wymaga jednak prac konserwatorskich. Dlatego właśnie Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił ogłosić nabór wniosków o dotacje na ten cel.

– Dobra sytuacja finansowa Mazowsza pozwala wrócić w tym roku do zadania, które realizowaliśmy systematycznie kilka lat temu. Dzięki temu udało się odnowić wiele pereł architektury – tych wielkich, ale i mniejszych – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Ciągle jest wiele jednak do zrobienia. Cieszę się więc, że będziemy mogli pomóc.

 

Dotacje udzielane będą na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, które są publicznie dostępne. Nie bez znaczenia jest ich historyczne, artystyczne lub kulturowe znaczenie dla naszego regionu.

Wsparcie finansowe w wysokości do 200 tysięcy złotych może zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Pieniądze uzyskane z budżetu województwa będzie można przeznaczyć na ekspertyzy techniczne lub konserwatorskie, badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywanie dokumentacji lub programu prac konserwatorskich. Przygotowanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów sfinansowane z dotacji może być jedynie wtedy, gdy jest częścią prac konserwatorskich, restauratorskich bądź robót budowlanych wynikających z prowadzonych prac.

Dotacja przeznaczona być może na wykonanie własnego projektu budowlanego lub projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, a także na wyeksponowanie oryginalnych, istniejących elementów zabytkowych parków lub ogrodów, które są wpisane do rejestru zabytków.

Można wnioskować także o pieniądze na zabezpieczenie zabytków, (odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego). Można sfinansować również kupno materiałów konserwatorskich i budowlanych, które są niezbędne do wykonania prac i robót przy zabytku. Dotacja może posłużyć do sfinansowania instalacji alarmowej – przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej.

O dotację wystąpić może każdy właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, należy złożyć odpowiednio wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Można go składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku). Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.mazovia.pl<http://www.mazovia.pl> w zakładce „Kultura i Turystyka” oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl<http://www.dialog.mazovia.pl> w zakładce „Aktualności”.

Dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie przez pracowników wydziału ds. tworzenia przestrzeni kulturowej i turystycznej pod numerami (22) 59 79 244, (22) 59 79 230; (22) 59 79 530 lub elektronicznie pod adresami e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.pl<mailto:kamila.kowalikowska@mazovia.pl>; anna.skrzypek@mazovia.pl<mailto:anna.skrzypek@mazovia.pl>; mariusz.mroz@mazovia.pl<mailto:mariusz.mroz@mazovia.pl>.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć połowy nakładów niezbędnych do wykonania prac przy zabytku. Dotacja może wynosić 100 procent wartości robót przy zabytku, jeśli posiada on wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową; wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych szczególnie złożonych pod względem technologicznym lub jeśli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

100 milionów nababa na 1 cmentarz i na ośmiorniczki jw.

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->