Rejestracja i logowanie

Będą się uczyć 10 minut zamiast 3 godzin. Już nie mogą się doczekać!

Wydarzenia 06-03-2018 Autor: mg
0

Nowoczesną pracownię położniczo – ginekologiczną oddano dzisiaj do dyspozycji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. To kolejny etap rozwoju Centrum Symulacji Medycznej, do realizacji którego przystąpiła uczelnia

Pracownia została dofinansowana w wysokości 200 tys. zł. przez Urząd Miasta Płocka, co pozwoliło na zakup trenażerów, które  odzwierciedlają organy i okolice ciała, fantomów i symulatorów - sztucznych pacjentów z funkcjonującymi układami i narządami.

- Pieniądze nie zastąpiłyby zaangażowania pana rektora, pani dziekan i wizji. Ważne, aby je wydać w sposób mądry – mówił prezydent Andrzej Nowakowski na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodawał, że miasto nie wahało się, kiedy rektor Maciej Słodki poprosił o wsparcie projektu. Prezydent podkreślał, że przemawiała za dofinansowaniem troska o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, a tym samym konieczność jak najlepszego przygotowania pielęgniarek do zawodu.  Sprzęt ma umożliwić kształtowanie umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pozwala studentom na opanowanie umiejętności technicznych oraz przygotowanie do prawidłowej komunikacji z pacjentem.

- To bardzo duży postęp w kształceniu studentów i przygotowaniu ich do zawodów medycznych – podkreślał prof. Maciej Słodki, rektor PWSZ. – Studentki zaczynają naukę w nowej pracowni od jutra i już nie mogą się doczekać – mówił.

Zwracał też uwagę, że 10 minut ćwiczeń symulacyjnych zastępuje ok. 3 godziny wykładów i prezentacji.

Nowo powstała pracownia składa się z kilku stref: sali porodowej  z podstrefą szkoły rodzenia, podstrefą rodzenia w różnych pozycjach, podstrefą pielęgnacji noworodka; gabinetu ginekologicznego i oddziału szpitalnego. Sala położniczo–ginekologiczna stanowi integralny element centrum symulacji medycznej już istniejącego (pracownia umiejętności pielęgniarskich, pracownia pediatryczna, pracownia badań fizykalnych, pracownia ratunkowa) oraz jest powiązana z  aktualnie realizowanym projektem na Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczął  się on 1 lutego br., a zakończony zostanie z końcem roku 2019. Uczelnia pozyskała na jego realizację ok. 2, 6 mln zł. . Jego funkcjonowanie umożliwi kształcenie studentów pielęgniarstwa i położnictwa z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii.

Projekt zakłada utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, przeszkolenie kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie obsługi, a następnie wykorzystywanie symulacji medycznych jako jedynej metody nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych przez studentów kierunku pielęgniarstwo.

Obecnie w PWSZ kształcą się 33 adeptki położnictwa, ponieważ na tyle osób zdiagnozowano zapotrzebowanie płockiego rynku. Studentki pochodzą w większości z Płocka, ale także z okolic naszego miasta. Zajęcia w nowej pracowni zaczną się od jutra. Studentki wyrażają ogromne zadowolenie, że będą mogły uczyć się w takich warunkach.

-Wybrałyśmy taki zawód, ponieważ wydaje się nam interesujący, mimo, że nie jest łatwy – mówią przyszłe położne.

- Ja już od piętnastu lat jestem położną w szpitalu miejskim i wciąż uważam, że ta praca daje wiele satysfakcji – mówi mgr Katarzyna Witkowska, wykładowca przyszłych położnych.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->