Rejestracja i logowanie

Jeszcze tylko do piątku można zgłaszać uwagi do uchwały krajobrazowej

Wydarzenia 21-03-2018 Autor: mg Foto: IJ
1
Jeszcze tylko do piątku można zgłaszać uwagi do uchwały krajobrazowej

Urząd miasta przygotował projekt uchwały krajobrazowej. Opinie i uwagi można zgłaszać  jeszcze tylko do piątku 23 marca.

Uchwała krajobrazowa jest wynikiem ustawy krajobrazowej, która została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego we wrześniu 2015 roku. Zgodnie z jej założeniami, gminy muszą uporządkować przestrzeń publiczną swoich miejscowości, ujednolicając przepisy dotyczące lokalizacji nośników reklam, rodzaju i wielkości ogrodzeń oraz małej architektury. 

W trakcie spotkania w ratuszu w ramach konsultacji społecznych, zebrani właściciele agencji reklamowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową oraz właściciele prywatnych posesji protestowali przeciwko niektórym z propozycji płockich urzędników. 

Najwięcej emocji wzbudził zakaz umieszczania billboardów w określonych miejscach i konieczność osadzenia ich w gruncie w sposób trwały oraz obowiązek wymiany na własny koszt ogrodzeń przy posesjach, które nie spełniają wymogów zawartych w uchwale. 

Przedstawiciele ratusza podkreślali, że przedstawiony projekt jest tylko propozycją, a każda uwaga mieszkańców zostanie uważnie przeanalizowana. 

Czas na zgłaszanie opinii i uwag zainteresowani mają do 23 marca włącznie. Dotychczas wpłynęło ich pięć.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Idealnie posłuchano Komorro. Jadąc pociągiem, zasłonili Panoramę Płocka.

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->