Rejestracja i logowanie

Możesz ocenić swoją porodówkę

Wydarzenia 21-03-2018 Autor: opr.mg
0
Możesz ocenić swoją porodówkę

Do końca marca można jeszcze wypełniać ankietę w ramach akcji fundacji „Rodzić po ludzku” pod hasłem „Głos matek ma moc zmiany”.

O swoich doświadczeniach kobiety mogą opowiedzieć w specjalnej ankiecie online na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Sprawdza ona jakości opieki okołoporodowej w konkretnym szpitalu – od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu. Obok warunków i czystości na salach, jakości wyżywienia w szpitalu, kobiety oceniają m.in. sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do intymności, do decydowania o przebiegu porodu oraz wykonywanych zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych, respektowanie planu porodu, jakość wsparcia w zakresie karmienia oraz opieki nad dzieckiem po porodzie.

- Głosy i opinie matek mają pomóc w podejmowaniu interwencji tam, gdzie łamane są prawa kobiet. Na podstawie ankiet zostanie opracowany raport na temat realizacji standardów opieki okołoporodowej i sytuacji na polskich porodówkach, a także rekomendacje dla Ministra Zdrowia. Wyniki każdego szpitala będą prezentowane na stronie www.gdzierodzic.info i na bieżąco aktualizowane. Ułatwi to innym kobietom wybranie najlepszego miejsca do porodu -informują w Fundacji „Rodzić po ludzku”.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w ankiecie.

- Doświadczenie pokazuje, że stały monitoring wymusza na szpitalach wprowadzanie zmian, podnoszenie i przestrzeganie standardów, co daje szanse na długofalowe efekty – twierdzą w Fundacji.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->