Rejestracja i logowanie

PERN zbuduje nowy rurociąg

Wydarzenia 10-03-2018 Autor: opr.gw Foto: PERN
0
PERN zbuduje nowy rurociąg

Spółki PERN i ORLEN podpisały umowy, w ramach których uzgodniły inwestycje i modernizacje. Ich realizacja ma przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zawarte w tym tygodniu porozumienie przewiduje realizację przez PERN inwestycji polegającej na budowie ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN ORLEN w Trzebini. Wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem Rafinerii w Płocku z aglomerację śląską – regionem, w którym występuje wysoka konsumpcja paliw. Płocki koncern złożył gwarancje przesyłu paliw na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021. Porozumienie pomiędzy PKN ORLEN i PERN zakłada również inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN ORLEN w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze.

– Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię Koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej – poinformował Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN.

–  PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej, rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce w porozumieniu z kluczowym klientem biznesowym, jakim jest PKN ORLEN, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do podniesienia efektywności świadczonych usług i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A.

 PKN ORLEN i PERN zobowiązały się także do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynem Ropy i Paliw w Górze, należącym do Grupy ORLEN, a rafinerią w Płocku. Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej umożliwią utrzymywanie  zapasów interwencyjnych ropy oraz ich uwolnienie po roku 2024.

 Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m³, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m³, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości, pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia, do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do rafinerii.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->