Rejestracja i logowanie

Fundusz Grantowy dla Płocka doceniony

Wydarzenia 07-12-2017 Autor: ToP Foto: Fundusz Grantowy dla Plocka
0

Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany za dobrą praktykę realizowanych na świecie Celów Zrównoważonego Rozwoju (w skrócie SDGs – Sustainable Development Goals).  Organizatorzy wdrażania w Polsce kampanii informacyjnej o realizacji tych celów umieścili  Fundację jako dobry przykład realizacji trzech z 17 celów SDGs.Zdaniem Kamila Wyszkowskiego, dyrektora generalnego Global Compact Network Polska, najważniejszym z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) jest cel nr 17, określany jako Partnerstwo na rzecz celów. 


– Założeniem kampanii było głównie nakreślenie kontekstu wyzwań dla Polski, a jednocześnie zapewnienie firmom inspirujących przykładów dobrych praktyk oraz bazy otwartych inicjatyw, w które można się aktywnie włączyć – powiedział Kamil Wyszkowski.

 

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka stawiana jest za wzór do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) w Polsce. Fundusz został zaprezentowany w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, który zawiera 15 najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych dobrych praktyk biznesowych oraz CSR, realizujących SDGs, a także ideę partnerstw, docenionych przez organizatorów Kampanii 17/17. Premiera tego wydawnictwa odbyła się w trakcie konferencji zorganizowanej przez ministerstwo rozwoju. 
Zdaniem autorów raportu właściwe wyniki w dążeniu do lepszego świata można osiągnąć wyłącznie dzięki silnym partnerstwom na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Kierunek działań wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. W realizacji planów istotne są dobre praktyki biznesowe, zrozumienie istoty wyzwań i gotowość do współpracy. Zdaniem  inicjatorów projektu najlepszym tego przykładem jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka.
Autorzy raportu podkreślają, że odpowiedzialne podejście PKN Orlen do zrównoważonego rozwoju przejawia się podejmowaniem działań, których fundamentem jest współpraca. Dzięki niej możliwe jest jednoczenie sił, wnoszenie różnych kompetencji, a także zwiększanie zasięgu i skali prowadzonych inicjatyw. Jedną z takich inicjatyw jest Fundusz Grantowy dla Płocka, zaprezentowany w publikacji, która podsumowała Kampanię 17/17 – „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”. Podczas kampanii przybliżonych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związane z nimi szanse biznesowe. 
Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to  plan zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, instytucji i organizacji. Polska zobowiązała się zrealizować wszystkie te cele do 2030 roku. 
Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wywodzi się z inicjatywy Forum dla Płocka. W 2002 roku zintegrowała ona przedstawicieli władz miasta, PKN Orlen i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W realizację projektu zaangażowało się niemal 50 lokalnych organizacji, a także mieszkańcy, samorząd i przedstawiciele biznesu. W czerwcu 2003 roku  przyjęta została „Strategi Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka”. Wcześniej, bo w maju 2003 roku zrodził się pomysł powołania Funduszu Grantowego. Miał się on stać zapleczem finansowym dla płockich organizacji pozarządowych wspierających cele „Strategii”. Do projektu włączyli się Urząd Miasta Płocka, PKN Orlen, Levi Strauss i UNDP. 
W 2005 roku zapadła decyzja o utworzeniu Fundacji. Do grona fundatorów dołączył Basell Orlen Polyolefins. Z powodów formalno-prawnych wycofał się Levi Strauss (Fundacja Levisa – poprzez swój konkurs grantowy – wspiera płocki Fundusz od 7 lat ). 
Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka od 15 lat finansuje i rozlicza granty przekazane płockim organizacjom pozarządowym. Inicjuje także własne projekty trafiające w nisze społeczne. Od 2015 konkurs grantowy obejmuje także projekty realizowane przez osoby indywidualne i grupy nieformalne. 
Do stycznia 2017 roku Fundacja zrealizowała 11 całorocznych konkursów grantowych i pięć edycji konkursów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych. Fundusz wsparł ponad 350 projektów na łączną kwotę prawie 4,9 mln zł. Wzięło w nich udział około 100 tys. osób, czyli średnio co drugi mieszkaniec Płocka.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->