Rejestracja i logowanie

Mazowsze wspiera sołectwa

Wydarzenia 05-12-2017 Autor: ToP
0

Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 to pilotażowy projekt Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu o pomoc finansową ubiegać się mogą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 stycznia 2018 r.

Każde z 7,3 tysięcy mazowieckich sołectw ma swoje mniejsze lub większe potrzeby. Wśród nich znaleźć się mogą książki dla biblioteki, zabawki dla przedszkola, budowa nowego boiska, parku czy placu zabaw czy. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców wsi województwa mazowieckiego Sejmik przygotował program finansowego wsparcia, na który w 2018 roku ma być przeznaczone 6 milionów złotych. 
Wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 10 tysięcy złotych. A jedna gmina może złożyć nie więcej niż dwa wnioski, które muszą dotyczyć realizacji dwóch różnych zadań.
Obszary pomocy udzielanej z IAS:
– ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;
– remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;
– zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;
– remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);
– wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.
Pomoc może zostać przeznaczana na: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych; wsparcie świetlic i domów kultury, strażnice OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków i wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów lub sal zabaw; doposażenie szatni przy boiskach oraz miejsc spotkań i rekreacji mieszkańców. Sołectwa będą mogły również remontować gminne biblioteki publiczne i kupować dla nich nowe książki, kupować stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.
Wszystkie elementy kupione dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza muszą być nieodpłatnie udostępniane w miejscach publicznie dostępnych lub służyć całej lokalnej społeczności. 
Wnioski o dofinansowanie składać można do 10 stycznia 2018 r. W formie papierowej (osobiście kub kurierem) przyjmuje je od 8.00 do 16.00 Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu). Za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) wniosek należy wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
W wersji elektronicznej (edytowalnej) wysyłać można na adres mias.mazowsze@mazovia.pl za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl 

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->