Rejestracja i logowanie

W Sejmiku o zmianach ordynacji wyborczej

Wydarzenia 04-12-2017 Autor: ToP
0
W Sejmiku o zmianach ordynacji wyborczej

Podczas kolejnej sesji sejmiku województwa mazowieckiego radni będą omawiać proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w ordynacji wyborczej do samorządów. Planowane jest wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. 

Projekt, który złożony został w Sejmie przez PiS, zakłada między innymi, że wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązywać ma dwukadencyjność. Osoby, które obecnie sprawują takie funkcje nie muszą się obawiać – kadencyjność miałaby zostać wprowadzona od wyborów w 2018 roku. Kandydat na wójta będzie mógł wystartować jedynie do rady tej gminy, w której kandyduje na wójta.
wybory do rady gminy mają odbywać się w systemie proporcjonalnym, a nie – jak jest to obecnie, z wyjątkiem wyborów do rad gmin w miastach na prawach powiatu – większościowym. Oznacza to likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów).
PiS proponuje, by z każdego okręgu wybierać do rady gminy i sejmiku województwa od trzech do siedmiu radnych, a nie jak do tej pory od pięciu do piętnastu. W przypadku rad powiatu z jednego okręgu będzie można wybrać nie więcej niż siedmiu radnych (do tej pory 3-10).

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->