Rejestracja i logowanie

Ministerstwo Rozwoju i NIK są „za”

Wydarzenia 29-11-2017 Autor: Magda Grodecka
0

Do odważnych decyzji w kwestiach związanych z korzystaniem z formuły partnerstwa publiczno - prywatnego przekonywali dzisiaj samorządowców w Płocku przedstawiciele ministerstwa, NIK-u, Związku Miast Polskich i inni równie ważni goście.

Międzynarodowe Forum PPP zorganizował płocki ratusz. Przede wszystkim z myślą o samorządach. Przypomnijmy, że partnerstwo prywatno- publiczne to realizacja projektów publicznych przy udziale środków finansowych firm prywatnych. Wspólna praca i wspólne ryzyko. Taka formuła prowadzenia np. inwestycji, jest od lat popularna w krajach zachodnich. W Polsce podmioty publiczne wciąż mają duże obawy związane z korzystaniem z takich rozwiązań. Pokutują zapisane w naszej mentalności skojarzenia ze zjawiskiem korupcji, kojarzonym ze współpracą publicznych firm z biznesem. Forum miało pokazać samorządom, że nie ma się czego obawiać i, że zarówno struktury rządowe, jak najwyższe organy kontrolne w państwie popierają takie modele realizacji projektów. Nie widzą w nich także większych zagrożeń, niźli te, które pojawiają się w przypadku zamówień publicznych, do których już przywykliśmy.

- Środki zewnętrzne się skończą. Wtedy warto mieć partnera obok siebie – mówił na otwarciu prezydent Andrzej Nowakowski. – Nasze doświadczenia z firmą Siemens pokazują, że można uzyskać efekty zarówno dla gminy, jak i partnera prywatnego – podkreślał, że Płock wie już, jak wygląda ppp od strony praktycznej.

W forum wziął udział przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju. Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MR dziękował miastu za zorganizowanie konferencji przez praktyków. Zapewniał o poważnym podejściu rządu do problematyki ppp, ponieważ stanowi ona integralną część programu strategii odpowiedzialnego rozwoju. Wspomniał, że obecnie zwraca się uwagę na właściwe podejście do zarządzania środkami publicznymi. Przypomniał, że w lipcu tego roku został przyjęty program ppp w Polsce. Ma on wpłynąć korzystnie na szeroko pojęty rozwój.

- Chcemy wprowadzić system certyfikacji projektów ppp. Ministerstwo będzie mogło potwierdzić podmiotom, że realizacja jest poprawna – mówił Piwowarczyk.

Zapowiedział organizację szkoleń w  zakresie ppp. Dodał, że wg ministerstwa, w latach 2017 -2020 zawartych zostanie w tej formule 100 nowych umów.

Z kolei dr Tomasz Potkański, Zastępca Biura Dyrektora Generalnego Związku Miast Polskich mówił o poszukiwaniu przez samorządy nowoczesnych metod zarządzania środkami, do których należy ppp. Podkreślał, że dostrzegalne są obecnie realne działania rządu na rzecz rozwoju tego modelu.

- Celem jest zmniejszenie niepewności legislacyjnej, związanej z realizacją projektów ppp – mówił dr Potkański. – My samorządowcy możemy tylko przygotować przestrzeń do rozwoju, a sam rozwój zapewniają mieszkańcy – podkreślał.

Do sięgania po formułę ppp przekonywał także dr Rafał Cieślak z Kancelarii C&K, specjalizującej się w tego typu projektach.

O „Doświadczeniach  miasta Płocka w przygotowaniu i realizacji projektów ppp” opowiadał Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka. Mówił o projekcie termomodernizacji, realizowanym w mieście wspólnie z Siemensem i o planowanych projektach w formule ppp, polegających na budowie kolumbarium oraz centrum sportów rakietowych.

Uczestnicy forum mieli okazję do wysłuchania debaty nt. „PPP – konieczność czy fanaberia? Dlaczego warto realizować projekty w formule ppp?

W dyskusji wzięli udział: Jacek Terebus, Tomasz Potkański, Michał Piwowarczyk, Rafał Cieślak, Przemysław Staniszewski- prezydent Zgierza, Tomasz Turczynowicz z firmy Qumak, Bartłomiej Tkaczyk- zastępca burmistrza Karczewa i Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu. Dyskutowano o potrzebach samorządów w kontekście ppp, o zrealizowanych i planowanych inwestycjach w tej formule i o tym, że za 5-10 lat będzie ona powszechna.

W forum wzięły udział także organy kontrolne. Ewa Polkowska, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, przekonywała do korzystania z tej formuły realizacji projektów.

- Konkluzja z przeprowadzonych kontroli wskazuje, że jeśli samorządy radzą sobie z innymi procedurami, to z ppp także sobie poradzą – stwierdziła.

Według informacji przekazanych przez wiceprezes, wyniki NIK- u wykazały wysoką użyteczność ppp i nie wykazały zjawisk korupcyjnych. Odnotowane nieprawidłowości podobne są do tych, które występują w innych procedurach.  Podkreślała istotę analiz prowadzonych na etapie przygotowań do projektu ppp. Doradzała lepsze przygotowanie do realizacji, korzystanie z pomocy doradców, uwzględnianie kosztów eksploatacji, nie przerzucanie ryzyk na partnera prywatnego.

- Nie żałować środków na analizy – podkreślała także.

Zaznaczała, że podstawą przesłanek wykorzystania ppp w przypadku podmiotów publicznych jest brak innych możliwości finansowania.

Jako wsparcie dla samorządów, NIK widziałby refundację środków na analizy niezbędne w formule ppp. Mogłyby się tym zajmować instytucje współpracujące z Ministerstwem Rozwoju.

Zapytaliśmy przedstawicieli samorządów o przydatność forum.

- Zdecydowanie ciekawe i bardzo przydatne. Jeżeli dowiadujemy się od przedstawiciela ministerstwa i od przedstawicieli organów kontrolnych, że formuła jest bezpieczna, to bardzo pomaga w podjęciu decyzji o realizacji takiego projektu – mówią uczestnicy forum.

Wszystko wskazuje na to, że forum było bardzo dobrym pomysłem. Na uwagę zasługuje trafny dobór wykładowców, zarówno pod względem praktycznego zastosowania przekazywanej przez nich wiedzy jak umiejętności jej przekazywania. Na czwartek zaplanowano m.in. warsztaty i wystąpienia partnerów prywatnych.

komentarze (0)
Dodaj komentarz

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->