Rejestracja i logowanie

11 listopada Płock odzyskuje niepodległość, a 7 dni później powstaje Polski Urząd Pocztowy [FOTO]

Wydarzenia 11-11-2017 Autor: Joanna Winiarska Foto: JW, Regionalne Muzeum Poczty w Płocku
1

Do pracy zgłosiło się po odzyskaniu niepodległości 20 pracowników - wszyscy narodowości polskiej, a kierownikiem został najstarszy wiekiem i stanowiskiem urzędnik Majewski.

O historii poczty w Płocku związanej z latami zaborów i okupacji zapytaliśmy Pawła Mieszkowicza, twórcy chluby Płocka - Regionalnego Muzeum Poczty w Płocku (ul. Piękna 4B) - wieloletniego organizatora Jarmarku Tumskiego i znanego kolekcjonera.

W muzeum udało mu się zgromadzić niezwykłe eksponaty, cenne znaczki, listy, kroniki, kolekcje telefonów, pocztówek, mundurów, guzików. Pan Paweł na co dzień zajęty oprowadzeniem wycieczek z przedszkoli, szkół z Płocka i innych miast podzielił się z nami historią kształtowania się poczty w Płocku. Oczywiście jej ułamka, bo tak naprawdę najlepiej wybrać się do muzeum i dowiedzieć się nieco o tej sprawie osobiście, podziwiając na własne oczy zgromadzone tam cuda.

- Historia poczty płockiej dziewiętnastego stulecia to czas rozbiorów i w przeważającym okresie istnienie poczt zaborczych i okupacyjnych. Jej dzieje stanowią integralną część historii poczty polskiej inspirowanej reorganizacjami z czasów Stanisława Augusta, modyfikacjami pruskimi i francuskimi, a także własnymi, polskimi akcentami w ramach Poczty Cesarstwa Rosyjskiego - opowiada Paweł Mieszkowicz.

W czasach Królestwa Polskiego nadal poczta płocka pełni funkcję nadrzędną nad szybko rozwijającą się siecią stacji pocztowych w obrębie najpierw województwa, a później guberni płockiej.

- Istniejący w latach 1815-1826 Pocztamt Centralny w Płocku zmienia nazwę na Główny Urząd Pocztowy, a w 1843 na Urząd Pocztowy Gubernialny. W kwietniu 1829 roku Urząd zmienia swoją siedzibę, zajmując dom wybudowany specjalnie dla poczty w latach 1822-25 przez Cypriana Słupeckiego przy ul. Dominikańskiej róg Więziennej, obecnie ul. 1-go Maja i Sienkiewicza - kontynuuje rozmówca.

1 stycznia 1858 roku na terenie Cesarstwa Rosyjskiego wprowadzono do frankowania listów pierwszy znaczek o wartości 10 kopiejek (bez ząbkowania). Od tego czasu na listach wysyłanych z Płocka spotkać można znaczki pocztowe. Dwa lata później do obiegu wprowadzono pierwszy polski znaczek pocztowy, który funkcjonował do 1 kwietnia 1865 roku. W tym samym czasie do kasowania znaczków wprowadzono tzw. stemple numerowe. Płock miał numer 253 a podległe mu urzędy w obwodzie kolejno następne od 254 do 265. W dniu 18 października 1860 roku w telegramie zostało napisane "z dniem dzisiejszym Stacyja tutejsza Telegraficzna rozpoczęła być czynną i depesze tak w Cesarstwo jak i za granicę przyjmować będzie..." Od 1871 można było również wykonywać telegraficzne przekazy pieniężne. Ale rok ten jest również początkiem całkowitej rusyfikacji poczty. Zaprzestano stosowania polskich lub dwujęzycznych napisów na stemplach i innych formularzach pocztowych. Listy należało adresować tylko w języku rosyjskim, ale przepis ten był często omijany, a po 1905 roku całkowicie ignorowany.

- Wybuch I wojny światowej spowodował zmiany w funkcjonowaniu poczty - mówi dalej. - Wprowadzono m.in. stemple "kamuflażowe" uniemożliwiające dokładną identyfikację miejsca nadania listu. Poczta rosyjska jesienią 1914 kilkakrotnie była ewakuowana z Płocka, w zależności od zmian na froncie w najbliższej okolicy. 15 lutego 1915 roku Niemcy i Austriacy zajęli miasto. Wojska austriackie przygotowały specjalną pocztę polową noszącą nazwę K.U.K Oestereichisce Komando PLOCK. Niemcy używali poczt polowych poszczególnych jednostek wojskowych. Cztery dni później uruchomili pocztę cywilną, początkowo w gmachu urzędu skarbowego, a następnie w budynku przy ul. Dominikańskiej - podkreśla.

11 listopada Płock odzyskuje niepodległość, a 18 listopada uruchomiony zostaje Polski Urząd Pocztowy. Do pracy zgłosiło się 20 pracowników - wszyscy narodowości polskiej, a kierownikiem został najstarszy wiekiem i stanowiskiem urzędnik Majewski.

...a jak to z tą pocztą było dalej? Pan Paweł na pewno odpowie na wszystkie Wasze pytania. Wybierzcie się.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

a gdzie są fotki dzieci i grupy z przedszkola?

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->