Rejestracja i logowanie

Co to znaczy być bibliotekarzem nowej generacji? Każdy może zabrać głos w tej sprawie

Wydarzenia 05-10-2017 Autor: jw
1
Co to znaczy być bibliotekarzem nowej generacji? Każdy może zabrać głos w tej sprawie

Celem konferencji będzie zarówno dyskusja na temat społecznego wizerunku bibliotekarza, jak i integracja środowiska bibliotekarskiego. Ale nie tylko. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką. I zabrać głos!

 

Konferencja naukowa Bibliotekarz Nowej Generacji jest zorganizowana w ramach obchodów 80-lecia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, 50-lecia czasopisma naukowego „Humanizacja Pracy” oraz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Będzie to świetna możliwość wymiany poglądów i doświadczeń na temat pracy współczesnego bibliotekarza i stojących przed nim wyzwań. Organizatorami konferencji są: Książnica Płocka, Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 6 października, Sala Opactwa Pobenedyktyńskiego – Muzeum Diecezjalne w Płocku, ul. Tumska 3A, w godz. 10-16.

- Konferencja jest bardzo ważna z punktu widzenia zmian zachodzących w świecie - powiedziała Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej. - Chcemy się dowiedzieć, jakie są oczekiwania wobec środowiska bibliotekarzy. Sami nie wymyślimy złotego środka, jak dalej budować relację z czytelnikiem, żeby go zachęcić do sięgania po lekturę, co jest bardzo ważne z punktu widzenia raportu Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa w Polsce...o którym raczej trzeba powiedzieć od razu, że jest to raport o stanie nieczytelnictwa....Zachęcamy więc wszystkich do udziału w spotkaniu, podczas którego będzie można zabrać głos w tej sprawie - zakończyła.

Zakres tematyczny konferencji

W popularnym obiegu funkcjonuje myślenie, że bibliotekarze po prostu zaspokajają tylko potrzeby czytelnicze. Warto to ująć inaczej: bibliotekarze mają także, a może przede wszystkim kreować te potrzeby. Idąc z duchem czasu, wzbogacają swoją wiedzę o sposoby wykorzystania nowych technologii w promowaniu czytelnictwa i bibliotek. „Nowy” bibliotekarz to ktoś, kto posiada dużo więcej kompetencji, aby inspirować i pomagać. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu biblioteki stają się w coraz większym stopniu przestrzeniami kultury, edukacji, inspiracji i twórczej wymiany myśli. Celem konferencji będzie zarówno dyskusja na temat społecznego wizerunku bibliotekarza, jak i integracja środowiska bibliotekarskiego.

Bloki tematyczne:
I. Bibliotekarz w obliczu nowych wyzwań
Współczesny bibliotekarz – multispecjalista (psycholog, animator, informatyk, popularyzator wiedzy, menadżer, doradca); Prestiż zawodu bibliotekarza; Stereotyp a wizerunek współczesnego bibliotekarza; Wyzwania stojące przed nauczycielem-bibliotekarzem; Nowoczesny warsztat pracy bibliotekarza i nauczyciela-bibliotekarza; Nowe trendy w wyszukiwaniu informacji naukowej i bibliotecznej

II. Biblioteka dla współczesnego użytkownika - przestrzeń dla każdego
Biblioteka XXI wieku – oczekiwania a rzeczywistość; Biblioteka jako miejsce spotkań; Biblioteki cyfrowe; Biblioteki na wsiach i w małych miastach; Biblioteka w dużym mieście; Biblioteki i ich rola w procesie integracji społecznej; Biblioteki jako organizacje uczące się; Biblioteki akademickie wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych; Stan ustawodawstwa bibliotecznego i jego wpływ na funkcjonowanie biblioteki

III. Czytelnictwo. Promocja
Współczesny stan czytelnictwa w Polsce a korzystanie z bibliotek; Kultura czytania w dobie rozwoju multimediów; Kultura czytania młodego pokolenia; Skuteczne formy promocji czytelnictwa i bibliotek; Niekonwencjonalne sposoby wspierania czytelnictwa; Social media marketing w bibliotece / media społecznościowe w bibliotece/

Rada programowa:

  • prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj - Uniwersytet Łódzki, „Humanizacja Pracy”, przewodnicząca konferencji 
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew P. Kruszewski - Rektor SWPW w Płocku, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego 
  • prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak - Kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki
  • mgr kustosz dyplomowany Tomasz Piestrzyński - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 
  • dr hab. Alicja Łaska-Formejster - Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki
  • mgr Barbara Adamiak-Kuśmierek - Kierownik biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej informacji na stronie http://ksiaznicaplocka.pl/, mgr Bogumiła Tobota tel. 24 262 00 87 e-mail: dzs@ksiaznicaplocka.pl


 

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Bardzo nowoczesną formę KRZEWIENIA BIBLIOTEKARSTWA OPUBLIKOWANO W PP Władający Książnicą, wydał opinię o stosunkach z Kościołem Katolickim w Płocku. Cytat; ....................ex ambasador 12:59, 05.10.2017 1 2 W Ksiaznicy Plockiej nie moga się opędzic od nawiedzonych grafomanów, podobnie jak w TNP - najlepiej udawac się do Archiwum Senatu PR, Biblioteki Kongesu USA, Instytu Pułaskiego i Archiwum Historyczneych Zbiorow Poloni w Filadelfi, PA, USA O mabasadach nie wspomnę 12:23, 05.10.2017 Odnośnie dębu na terenie po folwarku Kuntzmana powienies wystąpic o POMNIK HISTORI, a nie przyrody) ale dopiero po udowodnieniu że przed 1963 rokiem rósł tam i miał juz swoje lata i parametry aby pod nim wykonac egzekucję. Ponadtoo sam piszesz że folwark był zalozony dopiero poo 1875 roku, wiec chyba dębu wczesniej tam nie było- paradne dęby sadzilo sie w parkach przy dworach i pałacach. Ciekawie piszesz: >> Pomiary do dokumentacji wykonywały 2 osoby o 100 % różnicach światopoglądu . OGIEŃ I WODA. ALE NIENAWIŚCI NIE BYŁO , TYLKO MIŁOŚĆ DO WSPÓLNEJ PRACY POZYSKANIA OZNACZENIA ; POMNIK PRZYRODY DĄB Z.PADLEWSKIEGO.<<< Też znam taka facecję z radia Erewań: napisali do radia z kołchozu rybackiego na dalekim wschodozie. Drogie radio prosimy o pomoc w rozstrzygnieciu sporu na tle pomiarow. Poolllujemy na wielloryby i płacą nam od metra dllugosci zlowionego wieloryba. Po wyciagnieciu wielloryba na brzeg zmierzylismy go od poczatku glowy do końca ogona i wyszlo nam 22,5 m. Ale gdy presiedatiel kołchoza (pol.przewodniczacy) zmierzył od ogona do głowy to mu wyszło tylko niecale 17 m. Drogie radio i szanowny rabinie prosimy o pomoc w wyajsnieniu skąd taka różnica i to na nasza niekorzysć. Radiowy rabin tak odpowiedzial : Drodzy kolchoźnicy z Kraju Przymorskiego, poruszony problem jest znany nauce od dawna; podaje pierwszy z brzegu przykład.: od poniedzialku do soboty jest 5 dni a od soboty do poniedziałku zawsze tylko 2, i t zupełnie niezaleznie od róznic światogladowych i wyznawanej religii. BTW: A czy z tym miejscem stracenia Padllweskiego to pewna sprawa? są to jakies dowody i czy to tylko taka propagandowa narodowo-patriotyczna legenda w ramach polityki historycznej jak ta o chrzście Polski w 966 roku, kiedy jeszcze nie było Polski ani Polakow i nikt nie iwedzial że jest Polakiem. Gdyz termin Polonia wymyślono i po raz pierwszy uzyto w Watykanie dopiero w roku 999. Natomiast pierwszego chrztu wladcy na ziemiach dziś polskich dokonał przed rokiem 885 Metoody podczas swojej misji krystinizacyjnej na tereny Moraw i dziś Małopolski. Pisze o tym w swojej kronice ( sprawozdanie z tej misji ) jaka zdązył napisac przed swoja śmiercia w 885 roku wlaśnie. Dokument ten znajduje się a archiwach Watykańskich. Byc może trzebaby było pogrzebać również tam w sprawie miejsca śmierci i pochówku Padleweskiego. Koniec Cytatu.

dodaj komentarz
Czytaj także
<-- -->